Tiltaksutvikling og konsulenttjenester

 
Hjelpetiltakene kan omfatte

  • Familieveiledning
  • Tiltaksutvikling
  • Tilsyn
  • Akuttarbeid
  • Saksbehandling
  • Kartlegging
  • Motorsport
  • Nettverksarbeid
  • COS-P