Motorsporttiltaket

 

Rufs på crossbanen med andre ungdommer 

"Motorsport gir en økt opplevelse av trivsel og mestring hos ungdommene som bor på Rufs" 

- Odd Arne Moen


Vi har et eget motorsporttiltak på RUFS med hovedvekt på motocross som gir ungdommene store og spennende utfordringer i hverdagen. Vi benytter oss av
crossbanen i Haugedalen i Åmot kommune, men drar også til andre velegnede steder i distriktet. Noen av våre ungdommer deltar også i konkurranser og mesterskap. 

Fra mestring til konkurranse
Målet er at ungdommene kan vise seg frem på en positiv måte, at man mestrer de fysiske og psykiske utfordringene som motorsport og spesielt hva konkurransekjøring krever av en. Dette er svært barrierebrytende for hver enkelt ungdom – ungdommene setter seg nye mål og jobber aktivt for å nå disse. Mange av våre ungdommer har også et konkurranseinstinkt, som de får stimulert.

Ikke bare en fritidsinteresse
RUFS har lang erfaring med motorsport som miljøterapeutisk virkemiddel. Dette har gitt oss en god kompetanse på området og et stort erfaringsgrunnlag som vi mener er et viktig bidrag av det tilbudet som ungdommene får her ved institusjonen. 

RUFS har et eklektisk utgangspunkt i det miljøterapeutiske arbeidet. Vi benytter oss av ulike metoder, virkemidler og aktiviteter i arbeidet med våre ungdommer. Motorsport har en faglig begrunnelse ut ifra et virksomhetsteoretisk fundament.  

Motorsporttiltaket utvides
Vi ønsker å fortsette å satse på motorsport i tiden fremover. Vi innvesterer i nytt utstyr, økt bemanning, kompetanseheving og metodeutvikling. I Møre og Romsdal gies i dag muigheter for trafikk- og kjøretrenig på lett MC. Fra våren 2020 vil man også kunne tilby kjøretrening på mellomtung mc. For å gå opp til førerprøven, etableres det et samarbeid med en trafikkskole som er godkjente for førerkortopplæring. 

58210586112__FF0A9ABA-2D0A-481F-A072-E959FF8E4BB1 58210586112__FF0A9ABA-2D0A-481F-A072-E959FF8E4BB1


     .