Haralosen 8

Haralosen 8 er oppdelt i 3 ulike boenheter hvor ungommene kan få tilrettelagt egne boenheter eller vær en del av et felleskap med 2 andre beboere. Boenhetene er fleksible og gir rom for individuelle løsninger for hver enkel plassering. Haralosen 8 har også en administrasjonsavdeling.

Haralosen 8 har også et eget MC verksted som disponeres av Motorsporttiltaket.

Haralosen 8 har gåavstand til sentrum, skoler og andre offentlige tjenester. 

Videregående skole som er mest aktuell for ungdommer på RUFS ligger i Elverum . Det er 30 km til Elverum med gode buss og tog forbindelser. Nord-Østerdal videregående skole ligger 40 km nordover Østerdalen. Dette er også en skole som vil være aktuell for beboere på RUFS. Gode tog og bussforbindelser. 

Haralosen 8 ligger nært våre andre avdelinger Haralosen 24 og 2.