Haralosen 24

Haralosen 24 er en boenhet som er inndelt i fire forskjellige leiligheter. Hver enkelt lelighet har 2 soverom, stue, kjøkken, bad og toalett. Her har RUFS mulighet til å tilrettelegge botreningstiltak for å dyktiggjøre ungdommene til egen bosituasjon, eventuelt at man organiserer botiltak hvor ungdommen bor sammen med en av personalet som er på vakt. Boenheten ligger i gåavstand til Haralosen 2 og 8.

Videregående skole som er mest aktuell for ungdommer på RUFS ligger i Elverum. Skolen ligger 30 km fra RUFS, det er gode buss og tog forbindelser mellom Rena og Elverum.

Nord-Østerdal videregående skole ligger 40 km nordover i Østerdalen. Dette er også en skole som vil være aktuell for beboere på RUFS. Det er gode buss og tog forbindelser mellom Rena og Stor- Elvdal.