Bjørkesvingen 4

Bjørkesvingen 4 ligger i Fræna kommune. Institusjonen ligger 2,3 mil fra Molde sentrum. Her har vi flyplass like ved byen og det er lett å komme seg fra og til Molde både ved å bruke fly og tog.

Kommunesenteret Elnesvågen ligger 5 km fra Malmefjoren. Her har vi Fræna vidergående skole.  

Institusjonen er godkjent for 3 plasser og boenheten inngår i BUFDIR sine avtalte rammeavtaleplasser.

Målgruppe:

RUFS tar imot barn og unge fra 13 til 18 (20) år. RUFS skiller ikke på kjønn. 

Rufs sin målgruppe kjennetegnes også med tilleggsproblematikk som psykiske vansker, atferds avvik og sosiale tilpasningsproblemer.