Mer om målgruppene

På tross av at det offentlige barnevernet satser mye på å utvikle familieorienterte og nærmiljøbaserte tiltak – vil det fortsatt finnes et behov for at noen barn og unge vil trenge en omsorgsbase utenfor hjemmet – eksempelvis i fosterhjem eller på institusjon. 

Målgruppe for institusjonen
RUFS skal arbeide med barn og unge i aldersgruppen 10-18 (20) år – og deres familier – som trenger faglig bistand og hjelp til omsorg, utvikling og vekst. Problemområdene for ungdommene og deres familier kan være omsorgssvikt og ulike former for tilpasningsproblematikk. Mange av våre plasseringer innbefatter også noe psykiske lidelser og eksperimentering med rusmidler, men ikke etablert rusmisbruk. 

RUFS er godkjent for plasseringer etter Lov om barnevernstjenester paragraf 4-4, 4-6 1 og 2 ledd, samt 4-12.  Ved akuttplasseringer vil dette være et tilbud for ungdommer hvor barneverntjeneten vurderer behov for videre  plassering etter en akutt situasjon. 

Målgruppe for fosterhjemmene
Ungdomsfamiliene våre er et tilbud til ungdom mellom 13 og 18 år. Ungdommene har gjerne utfordringer som gjør at det ikke er hensiktsmessig å plassere de i ordinære fosterhjem eller på institusjon.

Fosterhjemmet Øvre Tyriberget på Vallset

SKN8R9x5sdx_t07MteO9lwolzAOn4Wzx8HA2K-EQtKNA


Plasseringene hjemles i hovedsak etter Lov om barneverntjenester, paragrafene 4-4 og 4-12. 


Målgruppe for hybel- og ettervern

Dette er tilbud for ungdommer mellom 16 - 23 år med bakgrunn fra barnevernstiltak.  Et hybeltiltak kan også være et alternativ for institusjonsopphold da dette innehar mange av de samme elementene som et tradisjonelt institusjonsophold innehar.