Nytt aktivitetstilbud på RUFS

         
   KAE143249094_157793392781959_4041616858027089314_n    Kjell Arne Emilsen 10 år med motorsport på RUFS      142282096_458300595230032_1796174144430273237_n
 
                           
                                                                    .                                        
       

Kjell Arne er en av ildsjelene som har vært med på å utvikle motorsport som et miljøterapeutisk virkmiddel på RUFS. Denne vinteren har RUFS tatt i bruk snuskuter som tilbud til våre bebeore. Ved å tilby opplæring i snøskuter kjøring, ønsker vi at beboerene skal oppleve mestring og trivsel.