Da er praksisperioden over for denne gang

Først og fremst vil RUFS takke Høgskolen i Lillehammer for godt samarbeid, en dyktig gjeng med studenter og ansatte!

Tilbakemeldingene fra studentene setter vi stor pris på og tar med oss inn i neste runde;

  • "Fin veiledning, kunne gjerne fått flere caser som er relevant i arbeidet og som jeg måtte tenkt meg om hva jeg ville gjort. Alt i alt føler jeg at utbytte av praksis og veiledning har vært god".
  • "Gode faglig veiledning, fint med caser".
  • "God balansegang mellom undervisning og veiledning".
  • "Veldig god praksisplass med godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeider og kompetent veileder. Heldig som har fått være hos RUFS i min praksis".
  • "Flinke veiledere som følger oss i miljøet".
  • "Svært dyktige ledere som utfyller hverandre på en veldig god måte".


Til studenter som skal ut i praksis til høsten:

RUFS tar i mot studenter som skal ut i praksis. Fortrinnsvis vil dette være studenter fra barnevernspedagog-, sosionom- og eventuelt vernepleierutdanning. Andre typer utdanningsløp som tenker at RUFS kunne vært av interesse oppfordres også til å ta kontakt.

Hva tilbyr RUFS som praksisplass?

  • Veiledning i miljøet og opp mot praksisoppgave
  • Medleverturnus
  • Mulighet for selvstendig arbeid og samarbeid i et svært godt arbeidsmiljø
  • Deltakelse på både interne og eksterne møter
  • Høy faglig kompetanse
  • Godt arbeidsmiljø
Tilbakemeldinger fra tidligere studenter:

  • "Veldig gode veiledningstimer!"
  • "Fått vært med på mye som mange andre ikke har fått mulighet til i sin praksis".
  • "Veldig spennende å være student på en institusjon hvor man får lov til å være deltagende/tilstedeværende i prosesser i alle ledd".
  • "Det er godt å jobbe så tett med ledere når man trenger oppfølging eller har spørsmål. Det er mye kompetanse på huset og den er lett tilgjengelig".