Administrasjonen Rena

Rena Ungdoms- og Familiesenter ble etablert på Rena i Østerdalen i 1999.
RUFS sin avdeling på Rena er ansvarlig for
institusjonsdrift, ulike konsulentoppdrag, avlastningstiltak, beredskap- og fosterhjemstiltak i Hedmark, Oppland og Akershus.

Haralosen 2 og 8 tar i mot barn og ungdom fra 13-18 år etter §§4-12 og §§4-4,6.ledd.
Haralosen 24 
tar i mot barn og ungdom fra 13-18 år etter §§4-12 og §§4-4,6.ledd, men kan også ta i mot akutt.
Avdelingen i Fagerheimsveien tar i mot barn og ungdom i alderen 7-18 år etter §§4-12, §§4-6,1 og 2.ledd og §§4-4,6.ledd

  • Besøksadresse: Haralosen 8, 2450 Rena
  • Postadresse: Postboks 155, 2451 Rena
  • Fakturaadresse: Postboks 2202, 6402 Molde
  • Telefon til vaktleder/avdelingsleder: 91806707
  • E-post: barnevernstiltaket@rufs.no